Rejestracja została zamknięta

Rejestracja na XXXII Zjazd Dziekanów została zamknięta, prosimy o kontakt z sekretariatem Zjazdu biuro.dziekana.wtiie@pbs.edu.pl.